Pirmieji praradimai (2014-11-22)

Plyšusios burės, lūžę vairai, skaudžiai geliančios medūzos ir intriguojančios vėjo prognozės. Kreiserinio Buriavimo Mokykla

Team Brunel: "mūsų navigatorius Andrew Cape šiandien pamatė praėjimą aukšto slėgio zonoje. Ryte mes suhalsavome kartu su MAPFRE ir vėl plaukiame į šiaurės rytus". Dongfeng ir Alvimedica irgi halsavo. Apačioje matote "uždėtas" prognozes ant šiandieninio laivų statuso.

Pirmas paveiksliukas - lapkričio 23, antras pav. - lapkričio 24 ir trečias - lapkričio 25. Aukšto slėgio zona - visa tai, kas parodyta mėlyna spalva į šiaurę, t.y. silpni vėjai. Joje atsiranda skylė, nes vėjas ateina nuo Afrikos žemyno.

Pirmi keturi laivai mato realų šansą sėkmingai "pralįsti" pro potencialiai lėtą zoną, kur stabiliai tvyro silpni vėjai. Dievai jiems praveria langą. Aišku, kad pietuose esantiems laivams nėra prasmės toliau plaukti į rytus. VESTO atsilikimas jau dabar yra 80 mylių. Abu Dhabi sureagavo veik laiku, bet jau buvo per toli pietuose, jie prarado 8 mylias ir dabar atsilieka 45 mylias. Žodžiu, Abu Dhabi, SCA ir VESTAS plaukimas į pietus buvo klaida. Taip atsiranda atsilikimas. Ne dėl buriavimo defektų, o dėl sprendimų. Pirmieji keturi laivai tai gerai iliustruoja. Būdami vienodose sąlygose, jie plaukia kartu. Atsiskirti nuo grupės,- reiškia žaisti vabank. Plaukiant į pietus nuo tikslo šiaurėje, yra tolstama nuo jo ir tokia rizika nepateisinama.

Vakar, lapkričio 21-ą, laivai darė du halsus. Kaip rašo Alvimedikoje plaukiantis korespondentas Amory Ross:

Kiekvienas halsas užima valandą, arba 60 minučių sunkaus darbo, kad sureguliuoti bures ir laivo greitį naujam kursui. Naktį plaukiant 25-ių mazgų greičiu, viskas prasideda labai iš anksto prieš fizinį manevrą. Reikia pernešti nuo borto ant borto ne tik bures ant denio, bet ir 30-ies parų maisto atsargas, bei pakankamai sunkias atsargines dalis. 8-iems vyrams reikia stumti šiuos sunkumus į 30 laipsnių statumo kalną. Po to išsemti vandenį iš po pajolų. Viso 60 minučių darbo po prakaitu. Štai tokia vieno manevro kaina.

Praeitą naktį Abu Dhabi patyrė dvi avarijas. Pirma, įplyšo didžioji pusvėjinė burė A3. Išilgai priekinės kraštinės, maždaug per vidurį nuo denio pagal aukštį. Viso - 1.5 metro skylė. Pagal taisykles, laivai negali naudoti kitų burių, tik tas, kurias pasiėmė į lenktynes aplink pasaulį. Abu Dhabi neturi siuvimo mašinos, tad kol burė nesuplyšo nepataisomai, visi buvo pakelti iš guolio, kad ją nuleisti, suklijuoti ir vėl pakelti. Bet netrukus vienas iš blokų, per kurį yra sukinėjami vairai, ištrūko iš tvirtinimo. Vėl "avralas", vėl prie darbo. Tiesa, dešinys vairas liko dirbantis. Po pusvalandžio ir kairys buvo sutaisytas.

Team Brunel patyrė specifinį Indijos vandenyno pavojų - dilginačių meduzų siūlus. Jais aplipdė laivavirves per bortus virstančios bangos. Jei paliesi, nudeginimas ne mirtinas, bet tikrai skaudus.

Taigi, pirmas raundas, galima sakyti, eina į pabaigą. Sprendimas kirsti aukšto slėgio zoną artėja, intriga tęsiasi.